ED ASSIST
... kto sme

ED Assist, s.r.o. je spoločnosťou špecializovanou na tréningy vodičov používajúcich firemné aj súkromné vozidlá, technický popis súčasných vozidiel, špecifiká ich obsluhy a používania a externú správu a riadenie firemných automobilových parkov. Spoločnosť bola založená v roku 2010 skupinou odborníkov zaoberajúcich sa exaktným testovaním vozidiel (vrátane merania ich dynamiky a vnútorných rozmerov), dlhoročným vytváraním informačnej databázy testovaných vozidiel, fleet manažmentom, riadením a správou firemných flotíl a auditom nákladov na firemné vozidlá. Za viac ako osem rokov svojej činnosti realizovala audity autoparkov, nastavovanie procesov správy vozidiel, tréningy vodičov, či pomáhala s výberom a obnovou vozových parkov pre medzinárodné a slovenské spoločnosti s rôznou veľkosťou i štruktúrou firemných vozidiel.